Back
BackToMain
PrevMode
Mode

ברוכים הבאים לדף היסטוריה של חט"ב

  • 988 איש קראו את המאמר

 צוות היסטוריה בביה"ס יספק לכם דרך האתר מספר דרכים לסיוע בלמידה:

א. קישורים לאתרים שיסייעו בלמידה

ב. שאלות לדוגמה לקראת מבחנים/בחנים

ג. סיכומים ותקצירים

ד. תמונות/סרטים/ קטעי מקור

 

תערוכה  בהסטוריה של ז'5 "האחוזה הפאודלית

עבודה של רן הורוביץ- "פיאודליזם"