Back
BackToMain
PrevMode
Mode

תופעות ביולוגיות- תחרות צילומים

תחרות צילומים – תופעות ביולוגיות

תחרות צילומים לתלמידי חטיבת הביניים – כיתות ז' – ח' – ט' – אורט חולון

נושא התחרות: תופעות ביולוגיות (בעלי חיים, צמחים ויצורים זעירים)

{    שכבת ז' –  דגש על תופעות בנושא מים ויצורים חיים

{    שכבת ח' – דגש על רבייה בצמחים (פרחים) ובעלי חיים

{    שכבת ט' – דגש על אקולוגיה והזנה

בכל השכבות עדיפות לתמונות שצולמו בחולון ובסביבה הקרובה לבית הספר.

התלמידים מתבקשים לחפש בסביבה הקרובה אליהם, ליד הבית, בדרך לבית הספר, תופעות ביולוגיות מיוחדות ומעניינות ולצלם אותם בעזרת מכשיר טלפון נייד או מצלמה דיגיטלית.(ראו תמונות לדוגמה בתחתית עמוד זה).

כתובת מייל לשליחת התמונות היא  bilhabiolab@gmail.com  . יש לשלוח עד 3 תמונות לתלמיד. רצוי לבחור תמונות שצולמו ברזולוציה גבוהה (חדות).
המורות למדעים וביולוגיה יציגו בכיתות דוגמאות לתופעות ביולוגיות ותמונות.

לכל תמונה יש לצרף את הפרטים הבאים:

1.    הוכחה לצילום עצמי של התלמיד (להראות למורה שבכיתה)

2.    שם התלמיד, כיתה

3.    תאריך הצילום (אם אפשר גם שעה)

4.    המקום בו צילמתם (כתובת, תיאור קצר)

5.    נושא הצילום – מומלץ לבחור שם מיוחד וקולע

6.    הסבר של 4-5 משפטים על המופיע בצילום, שם הצמח/ בעל חיים שבצילום. (ניתן להיעזר במורות למדעים וביולוגיה). אפשר להוסיף סיפור אישי קצר.

באתר בית הספר נפרסם קריטריונים להערכת הצילומים.

המורות למדעים וביולוגיה תבחרנה את התמונות היפות והמעניינות מכל שכבה. תלמיד שצילומיו ייבחרו יוכל לקבל תוספת של עד 10% לציון שלו.

כיתה שתשלח את המספר הרב ביותר של צילומים לתחרות תזכה בפרס, שיקבע ע"י הנהלת בית הספר.

הצילומים הטובים ביותר יוצגו באתר בית הספר / תערוכת צילומים בבית הספר.

בחירת הצילומים הזוכים בתחרות תיערך על ידי הצבעת תלמידי חטיבת הביניים, הצבעה של  הנהלת בית הספר, קריטריונים של מורי מגמת הצילום וקריטריונים ביולוגיים.

בלהה גלעד – רכזת ביולוגיה